• Grävningsarbete vid Järnvägsgatan i Rimforsa, vattnet avstängt i området 1/12 07.30-12.00 , läs mer >>

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Nu startar årets enkätundersökning gällande vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Under de närmsta två veckorna börjar pappersenkäterna att skickas ut till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden i Sverige. Sammanlagt skickas enkäten ut till cirka 220 000 personer.

Enkäterna skickas till den adress som varje person är folkbokförd på. Det innebär att de flesta enkäter skickas direkt till den äldre själv. De personer som har valt eftersändning av sin post eller har c/o-adress angiven får enkäten skickad dit. Inför varje utskick samkörs uppgifter med Skatteverket för att undvika utskick till avlidna.

Det är frivilligt att delta men Socialstyrelsen arbetar för att bygga förtroende för undersökningen. Förhoppningen är att den enskilde äldre upplever att det är värt besväret att delta och att den som behöver stöd för att kunna svara kan få det av en anhörig, vän, bekant eller en god man.

Anhöriga, vänner och bekanta som hjälper till att svara via internet får sex frågor som vänder sig direkt till dem. Webbenkäten går även att besvara på sju andra språk, utöver svenska.