• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Vaccination - dos 3

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot sjukdomen. Beslutet omfattar personer i särskilt boende för äldre (SÄBO), personer med hemsjukvård och hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre.

Alla personer som ingår i den målgrupp som nu ska få dos 3 av Covid-19 vaccin kommer få ett brev med instruktioner via posten.

Målgruppen är du som är 80 år och äldre samt du som har hemtjänst (även du under 80) samt utpekade målgrupper. I det brevet finns information om hur du som är berörd bokar tid och vilket stöd du kan få för transport till vaccinationscentral eller vårdcentralen. Som tidigare erbjuds transport för dig som inte har ett färdtjänstbeslut eller en bedömd sjukresa.

Region Östergötland är avsändare av det brev som går till dig över 80 och specifika diagnosgrupper som ingår i målgruppen. Vård- och omsorgsförvaltningen i Kinda kommun är avsändare till brevet som skickas till dig som har hemtjänst och är yngre än 80 år.