Trygghetsbesiktning Kullaområdet

KinBrå (Kinda kommuns brottsförebyggande råd) genomför, tillsammans med polisen, trygghetsbesiktningar av områden i vår kommun. Den 15 november besiktades Kullaområdet i samarbete med Kindahus och en rad åtgärder identifierades och kommer att åtgärdas.

Många av dessa åtgärder handlar om belysning, mörka platser samt brottsförebyggande åtgärder.

KinBrå