Tjänligt badvatten vid Värgårds Udde

Badvattnets kvalité vid Värgårds Udde är nu tjänligt visar nya prover och det är nu okej att bada igen vid badplatsen. Övriga sjöar med kommunala badplatser har som tidigare tjänligt vatten och det går att bada även där.

Vi provar regelbundet kvaliteten på vattnet vid våra badplatser.

Du hittar våra kommunala badplatser på vår turisthemsida här: www.sjoriket.se

Badplats i Horn.