• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Tjänligt badvatten i Kinda kommun!

Augusti månads kvalitetsmätningar av badvattnet visar att samtliga av kommunens badplatser får godkänt.

Vi provar regelbundet kvaliteten på vattnet vid våra badplatser och senaste mätningarna visar att de uppföljande mätningarna vid samtliga kommunala badplatser har fått resultatet tjänligt, dvs godkänt.

Du hittar våra kommunala badplatser på vår turisthemsida här: www.sjoriket.se