Textilåtervinning vid våra återvinningsstationer!

Under vecka 41 kommer Textil recycling att sätta upp kärl på alla återvinningsstationer i Kinda (utom på Kulla där marken är privat). Det är ett nytt avtal som tecknats mellan kommunen och företaget och som innebär ett enkelt sätt att lämna textilier till återvinning.

Det går bra att lämna både hela saker för återbruk men även trasiga kläder som då går till återvinning av materialet. Det går självklart fortfarande också bra att lämna hela och rena saker till de välgörenhetsorganisationer som har behållare på återvinningsstationerna.

Möjligheten att lämna textilier till återvinning är ytterligare ett steg i kommunens hållbarhetsarbete.

Hållbar utveckling helt enkelt!