Stödpaket till näringslivet

Näringslivet står inför stora utmaningar i samband med Coronaviruset och Convid19. Det är viktigt att stödja det lokala näringslivet och vi kommer att göra vad vi kan för att samverka kring lösningar som kan underlätta. Vi har därför tagit beslut kring ett stödpaket på fem punkter till att börja med till lokala företag.

  1. Snabb hantering av ansökningar till uteserveringar.Även nu innan ordinarie säsong påbörjas är det möjligt att ansöka. Vi kommer att vara generösa med tillstånd, även för butiker som till exempel önskar bedriva försäljning utanför sin lokal. De restauranger som redan har ett beviljat tillstånd för uteservering kan välja att öppna sin uteservering tidigare. Vi vill underlätta för de butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på gator och torg.

  2. Rådgivning i stället för inspektioner inom vissa tillsynsområden. Kinda kommun pausar inspektioner inom vissa tillsynsområden. Inspektioner som är viktiga med anledning av pågående virusutbrott eller i syfte att skydda människors liv och hälsa i övrigt samt miljöinspektioner kommer att genomföras. Tillsynsenheterna fokuserar även på rådgivning till företag som behöver ställa om verksamheten med anledning av läget – till exempel en restaurang som vill börja med utkörning av mat eller ett café som vill ha take away-försäljning på torget.

  3. Hyra in personal- Vi undersöker möjligheterna att med kort framförhållning kunna hyra in personal från näringslivet för att dels täcka upp för stor sjukfrånvaro i kommunens verksamheter.

  4. Supporta det lokala näringslivet. Virusutbrottet slår hårt mot företag och verksamheter i detaljhandel, restaurangbranschen och besöksnäring. Butiker, restauranger, caféer, hotell med flera får svårt med försäljning när kunder väljer att stanna hemma på grund av smittorisken. På olika sätt vill vi uppmuntra alla att supportera våra lokala butiker, restauranger, caféer och liknande. Exempelvis går det att beställa lunch eller middag för take-away eller hemleverans, köpa presentkort eller handla i lokala aktörers webbshoppar.

  5. Vi ska vara en god affärspart gentemot leverantörer när konferenser och liknande som kommunen arrangerar ställs in vilket exempelvis innefattar att i första hand omboka istället för att avboka.

Har du frågor kring fakturor, kontakta vår ekonomiavdelning, ekonomi@kinda.se