Satsning på Nära vård, omsorg och socialt arbete

Östergötlands 13 kommuner har gått samman i en satsning på utveckling av Nära vård, omsorg och socialt arbete med stöd av FoU-centrum (FoU står för forskning och utveckling).

En del i denna satsning handlar om skapa så kallade Lärande- och innovationslabb vars syfte är att ge kommunerna möjlighet till att testa nya arbetssätt för en ännu bättre vård, omsorg och sociala insatser.

Kinda kommun är först ut för att tillsammans med FoU-centrum utvecklare och testa en modell för lärande och innovationer som ska kunna användas också i andra kommuner och verksamheter. I samverkan med civilsamhället så vill vi skapa fysiska och digitala mötesplatser som kan utgöra potential för prevention och ge stöd för fysisk och psykisk hälsa och minska socialt utanförskap.

Den 23 september genomfördes en workshop där representanter från PRO, Svenska kyrkan och Internationella kvinnoföreningen mötte forskare och medarbetare från vård- och omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det blev en dag fylld av engagemang, vilja och energi! Budskapet var tydligt, alla vill och kommer att jobba tillsammans med och för Kindaborna.

Vill du veta mer om Lärande- och innovationslabb eller om den mellankommunala satsningen på Nära vård? Kontakta förvaltningschef Ida Björkman: ida.bjorkman@kinda.se

Bilder nedan är från den workshop som genomfördes den 23 september.