Planerat kabelarbete i kommunens fibernät i Rimforsa

Ett planerat kabelarbete i kommunens fibernät kommer att leda till störningar för dig som är boende i Rimforsa och har en internettjänst genom ITUX. Arbeten kommer att utföras under särskilda dagar och tidpunkter från vecka 40 till och med vecka 48. För att se om och när din internetanslutning drabbas kan du följa länken här till ITUX:s driftinformation.