Personlig lockdown till och med 16 maj

Från och med 17 maj gäller de nationella rekommendationerna igen. Observera att personlig lockdown gäller över Kristi Himmelsfärdshelgen! Det är ännu inte läge för för att träffa släkt och vänner. Håll i och håll ut!