Pandemin är inte över - besök i våra verksamheter

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att du skyddar personer i riskgrupper mot smitta. Var rädd om din närstående!

Många äldre och/eller de med immunbristsjukdomar kan ha dålig immunitet och även riskera allvarlig covid-19 trots att de är fullvaccinerade. Trots att du är fullvaccinerad så kan du smitta andra.

Tänk på att restriktionerna fortfarande gäller och att du ska:

· Stanna hemma vid symtom och isolera dig.

· Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade.

· Du ska hålla avstånd till andra människor och undvika miljöer med trängsel. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.

· Tvätta händerna ofta och noga

Tillsammans bromsar vi smittan!