Påminnelse för dig som har latrinabonnemang

Påminnelse vid hämtning av latrinkärl, om man har latrinabonnemang: Kärlet får max väga 15 kilo och ska tömmas när det är halvfullt. De ska också vara märkta med anläggningsnummer.

Vi har fått några viktiga påminnelser från vår entreprenör KIMEK som ansvarar för hämtning av latrinkärl, om man har latrinabonnemang. Följ dessa anvisningar för att underlätta hanteringen av kärlen:

  • Maxvikt 15 kilo, och inte helt fullt: När det första kärlet är cirka halvfullt, max 15 kg, ställ det vid sopkärlet med locket ordentligt stängt så tas det med vid nästa sophämtning.
  • Märk latrinkärlen: Det är viktigt att alla latrinkärl är märkta med anläggningsnummer (detta hittar ni på fakturan, eller kontakta oss så hjälper vi er). Om kärlet inte är märkt, lämnas inget nytt kärl ut.