Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Om Covid19 skulle konstateras inom kommunala verksamheter

Av respekt för enskilda individers integritet och patientsekretess har vi beslutat att vi kommer inte att lämnat ut några uppgifter om våra medarbetares hälsotillstånd eller de personer vi vårdar. Detta innebär att vi i dagsläget den 14/4 bekräftar smitta inom kommunala verksamheter på en övergripande nivå, men inte mer specifikt än så.

Vi arbetar redan nära tillsammans med Region Östergötland för att förhindra smittspridning i möjligaste mån. Vårt arbete utgår ifrån de rutiner och rekommendationer som finns för att minska smittspridningen och våra medarbetare följer de direktiv som Smittskydd och läkare rekommenderar för vård, behandling och skyddsutrustning. Vi arbetar förvaltningsövergripande för att hantera bemanning inom våra samhällsviktiga verksamheter. Vi har därmed en beredskap för att sätta in extrapersonal vid behov där det behövs. Vi har även startat upp en kohort avdelning.


Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida