• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Ny digital e-tjänst för ekonomiskt bistånd

Under året inför Kinda en ny digital medborgartjänst för ansökan om försörjningsstöd.

Den som är i behov av att ekonomiskt bistånd träffar en handläggare på Individ - och familjeomsorgen i första steget. Det är handläggaren som sen ger tillgång till e-tjänsten, där du på ett enkelt och säkert sätt kan göra din ansökan.

Här får du mer information om hur det går till.