Nu kommer våren - sandupptagning på gång!

Vecka 14-20 genomför vi vintersandupptagningen följande ordning Kisa genomfart och torget, Horn Hycklinge och Björkfors, Kisa, Rimforsa.

Vid dåligt väder och sjukdom kan förskjutningar och förändringar i planeringen ske. Underlätta sopningen genom att sopa ut sand, ej ris och grenar, från tomtgränser och gångbanor till körbanan. Tänk också på att undvika att parkera på gator och vägar under vecka 13-18.

Vid frågor kontakta

Christian Lönn 0494-190 48
Serviceavdelningen