Nu drar renoveringen på Stångågården igång!

Nu är det dags för renovering av flera lägenheter på Stångågården i Horn, med början på avdelning Skogsgläntan. Flera lägenheter ska få upprustade badrum och även byte av fönster kommer att ske.

Renoveringen kommer att ske i etapper, men kommer att påverkar alla boende på ett eller annat sätt.

När renoveringen sker kommer boende att flytta till en tillfället lägenhet på avdelningen och denna flytt kommer verksamheten att hjälpa till med. Varje boende och/eller anhörig kommer att informeras när det är dags.

Många av de boende ser fram emot renoveringen då syftet är en förbättrad arbetsmiljö för att kunna utföra så god kvalitativ omsorg för de boende som möjligt. Upprustningen kommer att innebära en säkrare arbetsmiljö för våra medarbetare.