Minskat behov av evakueringsboenden

Migrationsverket ser för närvarande ett minskat behov av tillfälliga boenden än de som efterfrågades vid hemställan till kommunerna. Då efterfrågades 12 000 sängplatser vilket har sänkts till 6000 sängplatser.

Det innebär att Migrationsverket har valt att fokusera på de kommuner som har nära till Migrationsverkets registreringsplatser och de som har bäst förutsättningar utifrån de krav som ställdes.

Detta innebär att Kinda kommun inte är aktuellt i första läget för att ta emot flyktingar i evakueringsboenden, men med reservation för att det kan förändras med kort framförhållning. Vi står ändå redo för att ta emot flyktingar på kort varsel, men har idag inget akut behov av exempelvis möbler, kläder eller liknande.

Däremot ser vi ett behov framöver av att kommunen och civilsamhället tillsammans tar emot och samordnar flyktingar som kommer för en längre tid, för att tillsammans ge en bra start i det svenska samhället. Det kan vara i form av aktiviteter och språkstöd där föreningar, privatpersoner och kommunen tillsammans kan ge stöd.

Vi ser att det framöver kan komma ensamkommande barn och förbereder därför inför ett behov av bland annat familjehem och gode män. För att vara familjehem, god man eller någon annan form av social insats är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse via denna länk