Medborgarlöfte Kinda kommun - Polismyndigheten

Kinda kommun och Polismyndigheten har kommit överens om en gemensam handlingsplan för att långsiktigt arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Handlingsplanen bygger på en lokal lägesbild och utifrån den har ett medborgarlöfte tagits fram.

Medborgarlöftet utgår ifrån följande fokusområden:

  • Narkotika
  • SKadegörelse/klotter
  • Trafiksäkerhet
  • Tillgreppsbrott
  • Hot och våld
  • Trygghet

Tobias Siverholm samordnare för KinBrå (Kinda brottsförebyggande råd) och samordnare för ANDTS (Alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) säger: Det nya medborgarlöftet är mer omfattande en tidigare. Vi fokuserar på fler områden och fler insatser i samverkan med Polismyndigheten. Medborgarlöftet är en del av en större och mer omfattande handlingsplan inom brottsförebyggande arbete i kommunen.

Här kan du läsa medborgarlöftet i sin helhet Pdf, 486 kB, öppnas i nytt fönster..