Kommundirektören entledigad

2 februari beslutade ett enigt kommunstyrelsepresidium att entlediga Sergei Sorokin från tjänsten som kommundirektör i Kinda kommun.

- Med tanke på en ny mandatperiod med ny politisk majoritet och de utmaningar vi står framför krävs en annan typ av ledarskap och styrning än det nuvarande, säger Christer Segerstéen, kommunalråd. Processen för att rekrytera ny kommundirektör kommer att inledas inom närmsta framtiden.

Vi önskar Sergei lycka till med vad han tar sig för framöver. Sergei Sorokin har arbetat som kommundirektör i Kinda kommun sedan år 2020.

Eventuella frågor hänvisas till kommunstyrelsens ordförande Christer Segerstéen.

Tillförordnad kommundirektör är Eva Holm, förvaltningschef för bildningsförvaltningen.