Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Klart för nytt stöd till enskilda näringsidkare

Nu har regeringen fattat beslut om ett nytt omsättningsstöd till enskilda
näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin. Stödet
kommer att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av
Länsstyrelsen Östergötland.

På torsdagen fattade regeringen beslut om ett nytt stöd till enskilda näringsidkare som inte
har kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats under den pågående
pandemin. Stödet kommer att kunna sökas från och med den 10 november och kommer
att handläggas av sju länsstyrelser. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Östergötland

Den enskilda näringsidkaren kan få ersättning med upp till 75 procent av skillnaden i
nettoomsättning mellan stödperiodens referensperiod och stödperioden. En förutsättning
för att beviljas stöd är bland annat att näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200
000 kronor under föregående år, att omsättningstappet beror på effekterna av pandemin
och att den sökande inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning. Ansökan om stöd ska
ha inkommit senast den 31 januari 2021 och sker genom ett digitalt system som Boverket
har tagit fram och som finns på deras webbplats.

Sidan för stödet med mer information om hur du ansöker öppnar på länsstyrelsen i Östergötlands webbplats den 10 november.

ikon för bild här