• Grävningsarbete vid Järnvägsgatan i Rimforsa, vattnet avstängt i området 1/12 07.30-12.00 , läs mer >>

Jordbruksverket höjer skyddsnivån för fågelinfluensa

Jordbruksverket har beslutat att höja skyddsnivån för fågelinfluensa från nivå 1 till nivå 2 i södra Sverige i syfte att skydda svenska fågelbesättningar. Det innebär bland annat att alla fjäderfä hos fjäderfäproducenter ska hållas inomhus.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Allmänna hygienregler

  • Fågelinfluensa av typen H5N8 som nu förekommer i Europa har hittills inte orsakat sjukdom hos människa.
  • Gör miljön i närheten av fjäderfäna oattraktiv för vilda fåglar, minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med hygienrutiner såsom handtvätt och skobyte.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.

 

Läs mer på länsstyrelsens hemsida.

Flyttfåglar som flyger över grå himmel