• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Jerker Carlsson årets föreningsledare

Försenat med anledning av pandemin, delades igår 2021 års föreningsledarpris ut på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde. Mottagare av priset är Jerker Carlsson och priset delades ut av samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling.

Föreningsledarpriset 2021 går till Jerker Carlsson som genom sitt mångåriga och outtröttliga engagemang inom kommunens föreningsliv engagerat och aktiverat en mängd människor, allt från kulturhistoriskt intresserade genom Södra Kinda bygdegille till barn och ungdomar inom både scoutrörelsen och idrotten.

Många är de som mött Jerker på träningar och aktiviteter i skogen, i skidspåren men också i olika möteslokaler - alltid med fokus på gemenskap och deltagande.

Att arbeta för att alla ska kunna få del av en aktiv fritid är en viktig och eftersträvansvärd ambition som samhällsbyggnadsnämnden vill uppmärksamma genom årets pristagare.

Grattis Jerker!