• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Inget eldningsförbud - men väldigt torrt i skog och mark

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Östergötlands län. Förbudet upphör att gälla från och med den 7 juli klockan 12.00.

Det är fortfarande torrt i skog och mark i Kinda och eldning ska därför genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. Det är viktigt att ha tillgång till vatten att släcka med. All eldning sker på eget ansvar.

Du kan minska risken för brand genom att:

  • Aldrig slänga glödande cigarettfimpar på marken.

  • Använda en fast eldstad, gasolgrill eller trädgårdsgrill på ben om du tänker grilla eller elda. Var mycket försiktig med engångsgrillar.

  • Använda appen Brandrisk Ute eller ta del av brandriskprognoserna från SMHI för att hålla koll på brandrisken i skog och mark.

  • Larma 112 direkt om du upptäcker en brand i skog och mark, och meddela position för branden.
Bild på en symbol att det är tillåtet att grilla