Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Information om besöksförbud inom äldreomsorgen 20200721

I Kinda kommun gäller besöksförbudet fortsatt även för personer med antikroppar tills vi har fått lokala riktlinjer från regionen. Besöksförbudet vi har idag hindrar ingen från att träffas utomhus, men det är även då viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Äldreboendenas utemiljöer har anpassade besökszoner med transparanta och smittskyddsäkra plexiglasskivor på borden där man kan mötas på var sin sida denna skiva och prata med varandra. Möjligheten finns även att hålla kontakten via telefon eller via videosamtal för att minimera smittrisken. Sedan 13/5 har vi ingen bekräftad smitta hos brukare inom våra verksamheter.

Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag.

Socialstyrelsen har uppdaterat riktlinjerna under pandemin vad gäller besök på äldreboenden. Personer som är symtomfria och har antikroppar mot covid-19 kan få göra besök på äldreboenden, uppger Socialstyrelsen.

– Vi rekommenderar i första hand att man tar emot besök utomhus och då behöver man inte ha lika strikta motiv för besöket. Det kan vara att minska de negativa effekterna av ensamhet till exempel, säger Katrin Westlund, rättssakkunnig vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen uppger att det är verksamhetens ansvar att försäkra sig om att testresultatet är tillförlitligt. – Det är viktigt att man har ett tillförlitligt test som grund för den här bedömningen. Det får inte vara äldre än sex månader gammalt, säger hon.

Regeringen har beslutat om en förlängning av besöksförbudet på äldreboenden. Förbudet sträcker sig fram till den 31 augusti 2020.