• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Idrottshallar bokningsbara för barn och unga födda 2002 eller senare

Observera att kommunala idrottshallar och gymnastiksalar endast är bokningsbara för föreningar med verksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare, i enlighet med Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut.

I alla idrottshallar och gymnastiksalar finns det information om hur många personer som får vistas samtidigt i varje utrymme, dessa gäller även barn och unga som är födda 2002 eller senare.

När öppning sker för övriga kommer det meddelas på kommunens hemsida.

Föreningar bokar i vanlig ordning via bokningsmodulen.

Bokningsmodul