Grävarbete för belysning - Kullerstadsvägen i Horn

Vi börjar gräva för belysning på Kullerstadsvägen i Horn måndag 13/6 och arbetet beräknas pågå i 2 veckor.

Vi ber på förhand om förståelse för eventuella besvär som kan uppstå.