Gatubelysningen tänd

Under vissa perioder dagtid under vecka 39 och 40 kommer gatubelysningen att vara tänd för att gatuavdelningen håller på att arbeta med belysningen.