Föreskrifter för avfallshantering

Kinda kommun har tagit fram ett nytt förslag på föreskrifter för avfallshantering. Dessa innehåller till exempel föreskrifter om hur sortering av avfall ska ske, hämtningsområden samt anläggning, skötsel och underhåll av avfallsutrymmen och behållare. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna. Samrådet pågår 7 september – 6 oktober 2023.