Förändring vid bokning av färdtjänst- och sjukresor

Under perioden 1 maj till och med 30 september tar Kinda Beställningscentral hjälp av befintlig entreprenör, Taxibil i Östergötland AB, gällande bokning och avbokning av färdtjänst- och sjukresor.

Taxibil i Östergötland AB svarar på bokningar mellan klockan 13:00-16:00. Detta innebär viss begränsning då Taxibil endast kommer att boka resor som ska köras samma vardag, eller nästkommande dag fram till och med klockan 12:00.

Resenär som önskar resa utöver ovan nämnda tider, kommer därför att hänvisas till Kinda kommuns beställningscentral.

Vi önskar att ni i möjligaste mån, bokar och avbokar resor mellan klockan 08:00-12:00 måndag till fredag.