Detaljplan Håkantorp 1:21 med flera är nu utställd på granskning

Granskningstiden är mellan 30 juni och 11 augusti 2021. Förslaget finns under granskningstiden tillgängligt i kommunhusets reception samt digitalt här på hemsidan.

ikon för bild här