Dags att söka medel ur donationsfonder

Det närmar sig utdelning ur de fonder som vård- och omsorgsnämnden i Kinda kommun ansvarar för. Vuxna Kindabor är nu välkomna att söka ur dessa fonder (gäller inte gymnasiestuderande). Enligt donationsfondernas stadgar ska avkastningen användas för utdelning till behövande och andra som har problem med ekonomi, hälsa etcetera.

Det är viktigt att du anger församlingstillhörighet i ansökan eftersom stadgarna ofta anger att bidrag ska utgå till personer bosatta i viss församling. Det är möjligt för vissa medborgare att söka medel från fler än en av stiftelserna. Just nu är det endast medborgare som är bosatta i Kisa, eller före detta Västra Kinda kommun, som är aktuella för utdelning ur fonderna. Du som bor i Rimforsa och Horn, med omnejd, kan tyvärr inte ansöka.

Stiftelsernas målgrupper

  • A H Johansson: Behövande inom före detta Kisa socken, landskommun, och i andra hand till behövande inom före detta Kisa kommun (nuvarande Kisa socken).
  • Major Ädelberg: Behövande inom före detta Västra Eneby kommun och i andra hand till behövande inom före detta Västra Kinda kommun (nuvarande Kisa socken).
  • Gunnars Hall: Hjälp åt sjuka och handikappade från före detta Västra Kinda kommun med företräde för personer från Tidersrum (nuvarande Kisa socken).

I din ansökan ska du ange motiv för ansökan samt vilket belopp du ansöker om. Lägsta belopp du kan ansöka om är 3 000 kronor per person eller hushåll.

Fondmedel är inte avsedda att ersätta ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Sökande kommer prioriteras utifrån behovet och motiveringen till ansökan. Sökande från de områden som är prioriterade i stadgarna för respektive fond kommer att prioriteras.

Det finns en begränsad summa pengar att dela ut och alla som ansöker kommer inte kunna att beviljas medel. Det är inte rättighet att få pengar från fonderna. Samtliga som ansöker kommer att få ett skriftligt besked om de beviljats medel eller inte.

När ansökningsperioden är slut kommer de inkomna ansökningarna att beredas och därefter tas beslut av vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. De som beviljats medel får dessa utbetalda till bankkonto under december månad.

Ansökningsblanketter finns att hämta hos:

  • kontaktcenter i kommunhuset Kisa
  • biblioteken i Kisa, Rimforsa och Horn.
  • Blanketter finns även nedan.

Ansökan lämnas:

  • Direkt till kommunkontoret, Stora torget 5.
  • Per post till Kinda kommun, Kommunstyrelsen/Donationsfonder, Box 1, 590 40 KISA

Viktigt! Sista ansökningsdag är måndag 27 november 2023. Blanketten måste vara fullständigt ifylld för att din ansökan skall kunna behandlas.

Uppstår frågor är du välkommen att kontakta handläggare Johan Sandell på telefonnummer 0494-194 05.

Kinda kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Kinda Kommun

Blankett för ansökan Pdf, 98.8 kB.

Informationsblad - sociala fonder i Kinda kommun Pdf, 149.1 kB.