• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Bokning av idrottsanläggningar

I enlighet med folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer har Kinda kommun beslutat att åter öppna upp för samtliga typer av bokningar av våra idrottsanläggningar.

Beslutet kan dock komma att ändras ifall kommunen anser det lämpligt som smittskyddsåtgärd. Vi uppmanar fortfarande samtliga som har möjlighet att byta om och duscha hemma i samband med besöket att göra det.