Boka Vråken för er utomhusaktivitet!

Planerar er förening en utomhusaktivitet? Boka Vråken! Grönområdet bakom Kisa Emigrantmuseum och Columbia. Området kan användas för olika typer av aktiviteter, till exempel sång och musik, teater för både stora och små samt barnaktiviteter.

Om ni behöver scen, ljus och ljud får ni själva ordna detta. På Vråken finns fasta sittplatser och en stenlagd yta som kan användas som scen, samt stora gräsytor.

Att tänka på:
1. Kontakta kommunen för tillstånd på allmän platsmark: 0494-194 00.
2. Ansök om polistillstånd om det krävs:
Anordna arrangemang, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)

Kom ihåg att plocka bort material och skräp efter genomförd aktivitet.

Kostnad: Gratis

Har du frågor? Skriv till kulturochfritid@kinda.se

Bokning sker genom Kontaktcenter Kinda kommun på telefon: 0494-194 00.