Bevattningsförbudet i Rimforsa upphävt

Driftsättningen av vattenverket innebär att nu är bevattningsförbudet upphävt. Den biologiska processen har gjort att det nu är möjligt att driftsätta vattenverket, lagom till vår/sommar när temperaturen börjar stiga.