Besök på våra särskilda boenden

Personalen bär åter munskydd eller visir i nära arbete med brukare och kollegor då vi ser att antalet bekräftade fall av covid-19 ökar i Sverige. Som besökare rekommenderas du också att bära munskydd. Besök bör fortfarande ske med försiktighet.

Vid frågor kontakta personalen.

Bild på ett äldre par som sitter bredvid varandra