Begränsad framkomlighet på Åsundavägen i Rimforsa

Under perioden 12 februari till 29 mars är det begränsad framkomlighet på Åsundavägen i Rimforsa vid skolan.

Se nedan för förtydligande kring var och hur den begränsade framkomligheten ser ut.

kartbild över avstängningarna