• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Avgiftskontroll för 2020

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Kinda kommun genomför därför en kontroll av avgiften som du betalat. De uppgifter som du lämnat till kommunen jämförs med den taxerade inkomsten hos Skatteverket. Skuldfakturor och återbetalningar kommer att gå ut i början på november 2022.

Ett antal barn som ler och sträcker upp sina händer i luften