Asfalteringsarbeten

Under vecka 23-28 kommer det att utföras asfalteringsarbeten på vägar och gång- och cykelvägar i Kisa och Rimforsa. Det är Asfaltsgruppen som på uppdrag av Kinda kommun utför asfaltsläggningen.

Vid frågor kontakta Christian Lönn på telefon 0494-190 48.