Arbetslivskriminalitet - information från KinBrå

Har du sett eller hört något som du misstänker kan handla om arbetslivskriminalitet. Då är det viktigt att du tipsar polisen. Polisen läser och bedömer alla tips. Om misstankarna är tillräckligt starka startar de en utredning

Exempel på arbetslivskriminalitet

  • Företagaren får stöd eller bidrag utan att ha rätt till det.
  • Arbetstagarna saknar arbetstillstånd eller har fått betala för sitt tillstånd.
  • Anställningen har skett genom tvång eller vilseledande uppgifter.
  • Arbetstagaren är i beroendeställning till sin arbetsgivare.
  • Arbetstagaren får betala tillbaka hela eller delar av lönen, eller så har arbetsgivaren tillgång till arbetstagarens bankkort eller bank-ID.
  • Arbete sker på farliga arbetsplatser och arbetstagaren saknar den skyddsutrustning som krävs.
  • Arbetstagaren får arbeta långa och många dagar.
  • Arbetstagaren bor på arbetsplatsen, eller under mycket enkla förhållanden till en hög kostnad.