Ansträngt läge inom hemtjänsten

Vi har ett ansträngt läge inom framförallt hemtjänsten och behöver därför prioritera våra insatser. Detta innebär att vi kan behöva skjuta på till exempel städning och istället prioritera att människor får hjälp med måltider och att sköta sin hygien.

Prioriteringen är temporär och så snart vi har möjlighet kommer vi gå tillbaka till ordinarie insatser. De som berörs av dessa prioriteringar har informerats eller kommer att informeras. Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta arbetsledningen för hemtjänsten.