Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19

Regeringen har presenterat en plan för hur åtgärder mot covid-19 kan anpassas till en succesivt minskad smittspridning. Planen bygger på det förslag om anpassade smittskyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten presenterade den 12 maj.

Innehåll här

ikon för bild här