Ändring av anmälningsplikt för hygieniska verksamheter

Sedan den 1 juli 2021 gäller anmälningsplikt för hygieniska verksamheter inte bara verksamheter med risk för blodsmitta utan även verksamheter med risk för annan smitta genom användning av stickande eller skärande verktyg.

Detta innebär att anmälningspliktiga verksamheter utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagning med håltagningspistol, nagelskulptering.

Anmälan av befintliga verksamheter ska ske senast den 1 september 2021 till kommunen.

Ändringen innebär att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.
Anmälan sker på vår hemsida via denna länk.

Mer information

Mer information om anmälningspliktiga verksamheter hittar du hos Socialstyrelsen via denna länk. Länk till annan webbplats.