Ändrade öppettider i samband med Pingst

Våra verksamheter har ändrade öppettider i samband med Pingsthelgen.

Öppettider

Här hittar du öppettiderna för Adlerskog, individ- och familjeomsorgen med flera.

Bild på vatten som rinner ner i avlopp

Jour 

Kontaktuppgifter för akuta problem som kan uppstå efter kontorstid.