Adventsgranar på plats i Kisa och Rimforsa

Adventsgranen i Rimforsa är skänkt av Rimforsa Skog - Lars Järnland, stort tack för detta! Granen i Kisa kommer från våra egna skogar.

bild på granbarr