Var med och tyck till om Kinda!

Kommunen har påbörjat arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan och vill därför veta vad just du tycker och tänker om Kinda! En digital enkät lanserades den 4 oktober och den går att besvara till och med den 30 november. Gå in och besvara enkäten för att berätta om just dina tankar, idéer och synpunkter om Kinda!