Vårens säkraste tecken: Nu sopas sanden!

Kommande veckor (13-18) dammar det till på vara gator! Då sker sandupptagningen efter vinterns snöoväder. Här hittar du mer information när Gata och park kör på våra orter!

Vi kör vintersandupptagning vecka 13-18 i följande ordning:

  • Kisa genomfart och torget
  • Rimforsa
  • Horn, Hycklinge och Björkfors
  • Kisa

Vid dåligt väder och sjukdom kan förskjutningar och förändringar i planeringen ske. Underlätta sopningen genom att sopa ut sand (inte ris och grenar) från tomtgränser och gångbanor till körbanan. Tänk också på att undvika att parkera på gator och vägar under vecka 13-18.

Traktor ska samla upp sanden efter vintern.