Nyheter

Kontakta oss

Kontakt

Vad tycker du om Rimforsa?

Som du kanske har läst i media är arbetet med att utveckla en marknadsföringsplattform för Rimforsa i full gång. Som ett led i detta arbete genomför vi nu en enkätundersökning där du som medborgare har möjlighet att hjälpa oss kartlägga Rimforsas potentiella styrkor, identitet och möjligheter/idéer för det framtida arbetet med att attrahera inflyttare till Rimforsa.

Svarsunderlaget kommer att utgöra ett viktigt inspel i det pågående utvecklingsarbetet.

Enkäten inleds med några korta frågor om dig och avslutningsvis några korta frågeställningar om din övergripande bild och uppfattning av Rimforsa.

Enkäten tar bara några minuter att fylla i och är mycket viktig i vårt arbete. Stort tack på förhand. Vi behöver era svar senast den 29 februari.

Tillsammans utvecklar vi Kinda!

Du bor i: * (obligatorisk)
Du bor i:


1. Du är: * (obligatorisk)
1. Du är:2. Din ålder är:  * (obligatorisk)
2. Din ålder är:3. Din högsta utbildningsnivå är:  * (obligatorisk)
3. Din högsta utbildningsnivå är:

5. Har du hört eller läst någon slogan för Rimforsa? * (obligatorisk)
5. Har du hört eller läst någon slogan för Rimforsa?6. Hur väl instämmer du i följande påståenden? * (obligatorisk)
Enligt skalan 1 betyder instämmer inte alls, 5 Instämmer helt
Enligt skalan 1 betyder instämmer inte alls, 5 Instämmer helt
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Rimforsa är en attraktiv plats att bo på

Rimforsa är en attraktiv plats att besöka

Rimforsa är en attraktiv plats att arbeta i på
7. Vilka av nedanstående anledningar anser du är de viktigaste för att flytta till Rimforsa?  * (obligatorisk)
Välj tre alternativ
7. Vilka av nedanstående anledningar anser du är de viktigaste för att flytta till Rimforsa?


8. Om du skulle rekommendera en person eller familj att flytta till Rimforsa, vilket skulle ditt främsta argument vara?  * (obligatorisk)
Välj ett alternativ
8. Om du skulle rekommendera en person eller familj att flytta till Rimforsa, vilket skulle ditt främsta argument vara?

9. Vilken typ av hushåll tror du är mest troligt att flytta till Rimforsa?  * (obligatorisk)
Välj ett alternativ
9. Vilken typ av hushåll tror du är mest troligt att flytta till Rimforsa?10. Utifrån ditt svar på fråga 9, till vilken typ av boendeform tror du de skulle flytta?  * (obligatorisk)
Välj bland alternativen nedan
10. Utifrån ditt svar på fråga 9, till vilken typ av boendeform tror du de skulle flytta?

12. Upplever du att bilden av Rimforsa det senaste året har blivit... * (obligatorisk)
Välj bland alternativen nedan
12. Upplever du att bilden av Rimforsa det senaste året har blivit...
Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida