Nyheter

Kontakta oss

Kontakt

Utdelning ur Birgersonska fonden

Föreningar kan söka pengar ur fonden för nyttiga ändamål inom Kisa församling. Ansökan ska vara inlämnad senast fredag 13 mars 2020.

Kommunen erhåller varje år utdelning ur Birgersonska donationsfonden. Föreningar kan söka pengar ur fonden till nyttiga ändamål inom Kisa församling.

Ansökan skall innehålla:

  • Redovisning för ändamålet
  • Sökt belopp
  • Ekonomisk redovisning för det sökta beloppets fördelning
  • Redovisning av hur förra årets eventuella bidrag använts
  • Bankgiro/plusgiro som eventuellt bidrag ska sättas in på

Pengarna skall användas till kollektiva nyttigheter, riktade i första hand till barn- och ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet och till andra ändamål, som bedöms som en kollektiv nyttighet.

Pengarna får ej användas till ändamål som skall bekostas med allmänna medel (statliga eller kommunala pengar) och ej heller för att bekosta anställningar.

Upplysningar lämnas av Susann Johansson eftermiddagar på telefon 0494-192 87.

Ansökan skall vara märkt med Birgersonska stipendiefonden och inlämnad senast fredag 13 mars 2020 till:

Kinda kommun
Box 1
590 40 KISA


Kommunstyrelsen

Bild av hand som släpper mynt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida