Kinda kommunvapen

Nyheter

Kontakta oss

Kontakt

Utdelning ur Birgersonska fonden

Pengar ur fonden kan sökas för nyttiga ändamål inom Kisa församling. Ansökan ska vara inlämnad senast torsdag 15 mars.

Kommunen erhåller varje år utdelning ur Birgersonska donationsfonden. Pengar kan sökas ur fonden till nyttiga ändamål inom Kisa församling.

Ansökan skall innehålla en redovisning för ändamålet, sökt belopp samt ekonomisk redovisning för det sökta beloppets fördelning. Sökande skall även redovisa hur förra årets eventuella bidrag använts. Skriv även till vilket bankkonto/plusgiro som eventuellt bidrag ska sättas in på.

Pengarna skall användas till kollektiva nyttigheter, riktade i första hand till barn- och ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet och till andra ändamål, som bedöms som en kollektiv nyttighet. Pengarna får ej används till ändamål som skall bekostas med allmänna
medel (statliga eller kommunala pengar) och ej heller för att bekosta anställningar.

Upplysningar lämnas av Susann Johansson eftermiddagar på telefon 0494-192 87.

Ansökan skall vara inlämnad senast torsdag 15 mars 2018 till:

Kinda kommun
Box 1
590 40 KISA

Märkt med Birgersonska stipendiefonden.

Kommunstyrelsen

Bild av hand som släpper mynt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida