Trygghetsbesiktningar i Kinda kommun

Kinda kommun har tidigare år genomfört trygghetsbesiktningar tillsammans med kommuninvånare i samtliga tätorter i kommunen som resulterat i flera förbättringar. Under hösten har trygghetbesiktning genomförts i området Bergdala/Kisa samt Rimforsa skolområde.

Syftet med en trygghetsbesiktning är att minska den upplevda otryggheten med hjälp av fysiska åtgärder inom ett begränsat område.

I området Bergdala medverkade Stiftelsen Kindahus, områdespolisen, kommunens brottsförebyggande råd samt hyresgäster i området. Besiktningen resulterade i en rad förbättringar. Ett antal mörka områden har fått bättre belysning, tydligare skyltning samt att Kindahus och Kinda kommun planerar för en gångväg mellan Bergdala och Kisa Idrottsplats.

I området Rimforsa skola medverkade kommunens brottsförebyggande råd, områdespolisen och representanter från Rimforsa skola. Besiktningen resulterade i utbyte av armaturer, mörka platser som ska få bättre belysning samt tydlig skyltning vad gäller motortrafik förbjuden och rökfri skolgård.

Har du förslag på områden i Kinda som upplevs otrygga och där det skulle behövas en trygghetsbesiktning? Ta kontakt med kommunen brottsförebyggande råd. Kontaktuppgifter och mer information hittar du här.